Felsefe, Hayatı ve Kendimizi Daha İyi Tanımamızı ve Daha Bilinçli Bireyler Olmamızı Sağlar.

Platon'un Bilgi Kuramı

Semboloji, Felsefe

Platon'un felsefe ile yapmak istediği önemli işlerden biri, Sofistler’in dünya görüşü ile esaslı bir biçimde tartışma isteği olmuştur. Sofistlerin dünya görüşü yarara ve hazza dayanmaktaydı. Platon bu görüşün karşısına "iyi" kavramı ile çıktı. “İyi”, doğru bir yaşayışın kesin ölçüsü, biricik amacıdır (Telos).

Mevlevilikte Sema

Mitoloji ve Din, Ezoterizm, Felsefe

Simya

Ezoterizm, Felsefe

Chrysippus

Chrysippus, daha sonra Zenon ve Cleanthes’in stoacı felsefesine yönelir ve Cleanthes’in  stoa okulunda kalır. Cleanthes boksör olmasına karşın konuşmalarında çok naziktir. Chrysippus ise, sertlik içeren bir spor bilmemesine rağmen savaşçı, kavgacı bir dile sahipti.

Stoacılar

Julianus

Yeni Eflatuncular

Pisagor (Pitagoras)

Sokrates Öncesi

Pisagor (Pitagoras)

Sokrates Öncesi

Paracelsus

Ezoterizm

Anastasya

Vladimir Megre

Sibiryalı işadamı ve aynı zamanda kitabın yazarı olan Vladimir Megre; 1994 yılında Sibirya’nın Tayga ormanlarına doğru bir ticari geziye çıkar.

Felsefe, İnsan ve Toplum, Dünya Edebiyatı

Da Vinci Şifresi

Dan Brown

Dünya Edebiyatı

İletişimde Zen Bilgeliği

Kemal Karadayı

İnsan ve Toplum, Psikoloji

Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışmaları Albümü

Yeni Yüksektepe

Bilim-Sanat, İnsan ve Toplum

Zihinsel Konsantrasyon

Ernest Wood

Psikoloji, Araştırma-İnceleme

Dünya Gönüllüler Günümüz Kutlu Olsun!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, gönüllülüğü esas alan çalışmaları dünya genelinde yaygınlaştırmak ve toplumsal yararlarını duyurmak için, '5 Aralık' tarihinin her yı

Gelecek Etkinlikler

Etkinlik Tarihi: 
Cumartesi, Şubat 20, 2016 - 17:00 - 18:30

20 Şubat 2016 Cumartesi günü saat 17.00’de; dernek üyelerimizden Halim Meral tarafından “Buda: Acı’yı Aşmak” konulu bir konferans verilmiştir. Buda’nın öğretisinin temelinde yer alan “Acı vardır, acının nedeni vardır, acının çözümü vardır” düşüncelerinden yola çıkılarak hayatlarımızda ne gibi zorluklar yaşıyoruz; Buda’nın öğretisinde hayatımıza temas eden temel unsurlar nelerdir gibi konular üzerinde duruldu. 

Zihinlerde genellikle kültürel - sembolik heykeller ile ilişkilendirilen Buda, esasen bunun çok ötesinde bir ifadeye karşılık gelmektedir. Hem tarihte gerçekten yaşamış, temelinde sevgi olan öğretisiyle insanlık için parlak bir ışık olmuş değerli bir büyüğün adı; hem de onunla aynı bilinç seviyesine ulaşabilen insanlara verilen bir sıfat olmuştur Buda.  

Her değerli öğreti, insanın hayatına doğrudan temas edebildiği ve kişiye hayatta değerli olanın peşinden giderken kapıları açacak bir anahtar verdiği için değerlidir. Elbette bu öğretilerden bazıları anlamak için daha fazla çaba gerektirirken, bazıları ise hayatta bizim için en temel noktalara dokunduklarından kendimizle daha kolay ilişkilendirebiliriz. Buda’nın aktardıkları, yaşamda en kilitli kapılardan olan acıyı aşma konusunda bir anahtardır.  

Buda ve öğretisi, derneğimizin düzenlediği “Temel Felsefe Seminerleri” içinde de ele alınan konu başlıkları arasındadır.